Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky.

Informácie pre odborníkov

DNA

TRISOMY test

V krvi matky koluje už v skorom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou genetického laboratórneho vyšetrenia je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt vybraných chromozómových porúch plodu a stanoviť jeho pohlavie.

TRISOMY test +

Neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom sa dá z krvi tehotnej získať ešte viac informácií. TRISOMY test + je nadstavbové genetické laboratórne vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť viac chromozómových porúch v porovnaní s TRISOMY testom.

Koho testovať

TRISOMY test môže podstúpiť na vlastnú žiadosť každá tehotná žena, ktorá chce mať po zvyšok tehotenstva istotu, že jej plod nie je postihnutý niektorou z vyšetrovaných chromozómových porúch.

Odborné informácie

TRISOMY test využíva celogenómovú sekvenačnú analýzu voľnej fetálnej DNA izolovanej z periférnej krvi tehotnej. Test sa vyznačuje vysokou senzitivitou a špecifickosťou.

Príručka pre odborníkov

Stiahnuť PDF
Brožúra pre odborníkov