PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

TRISOMY test je výsledkom slovenskej vedy a výskumu, za jeho vznikom stoja mladí molekulárni biológovia. Od jeho uvedenia na trh prešiel TRISOMY test ďalším zdokonalením a vývojom, čoho výsledkom sú jeho varianty TRISOMY test XY a TRISOMY test +.

DNA

Publicita

Odborníci, ktorí za TRISOMY testom stoja, denne s ním pracujú a ďalej ho vedecky vyvíjajú, pravidelne publikujú o novinkách v tejto oblasti.

 • ESHG 2017
  František Ďuriš, Jaroslav Budiš, Michaela Hyblová, Gabriel Minárik, Ján Turňa, Tomáš Szemeš
  Novel statistical model for non-invasive prenatal testing for aneuploidies 
 • ESHG 2017
  Marcel Kucharík, Jaroslav Budiš, Andrej Gnip, Michaela Hyblová, Gabriel Minárik, Tomáš Szemeš
  Copy number variant caller evaluation in noninvasive prenatal testing
 • ESHG 2017
  Andrej Baláž, Iveta Gazdaricová, Tomáš Szemeš
  Identification of viral DNA from unmapped human  reads in data from NIPT
 • ESHG 2017
  Juraj Gazdarica, Františk Ďuriš, Jaroslav Budiš, Gabriel Minárik, Tomáš Szemeš
  Risk assessment in non-invasive prenatal testing for aneuploidies
 • Gynekológia pre prax 4/2017
  Gabriel Minárik, Martina Sekelská, Lucia Valentínová, Anita Izsáková, Mária Venghová, Žaneta Kúchová, Renáta Lukačková, Dagmar Landlová, Michaela Hýblová, Jaroslav Budiš, Tomáš Szemes, Peter Križan:
  Výsledky prospektívnej štúdie využitia TRISOMY testu® v prenatálnom skríningu trizómií chromozómov 21, 18 a 13
 • Gynekológia pre prax 2/2017
  Katarína Schenková:
  Pozitivita biochemického prenatálneho skríningu v závislosti od veku tehotnej
 • Gynekológia pre prax 3/2015
  Tomáš Szemes, Gabriel Minárik, Michaela Hýblová:
  Testovanie chromozomálnych aneuploidií plodu neinvazívnym spôsobom
 • ENBIK 2014
  František Ďuriš, Jaroslav Budiš, Tomáš Szemeš, Gabriel Minárik, Ján Turňa
  Statistical model for non-invasive prenatal diagnostic of aneuploidy