Naši autori Trisomy testu dostali prestížne ocenenie

  V prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK slávnostné udeľovanie Ceny a Štipendia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za genetiku za r. 2018, kde komisia udelila Špeciálnu cenu „za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA“- Dr. Jaroslavovi Budišovi, (čerstvý držiteľ vedeckej hodnosti PhD. z FMFI UK). Pracuje ako bioinformatik v  Viac