Poučenie
o genetickom

LABORATÓRNOM
VYŠETRENÍ

TRISOMY test je rýchly, jednoduchý a bezpečný
spôsob, ako zistiť viac o zdraví vášho plodu.

Lekárske vyšetrenie tehotnej ženy

Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení, ktoré nájdete na tejto stránke. Pred vyšetrením v ambulancii vášho lekára potvrdíte svojim podpisom v Informovanom súhlase, že ste sa s poučením oboznámili.

 

TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test +

TRISOMY test Complete

Doplnkové vyšetrenie +CF (cystická fibróza)

Doplnkové vyšetrenie +SLOS (Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm)