AUTORI METODIKY

TRISOMY test a TRISOMY test + poskytujú laboratóriá Medirex. Autormi testu sú mladí slovenskí vedci, molekulárni biológovia RNDr. Gabriel Minárik, PhD., a RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

DNA špirála
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

Absolvoval štúdium molekulárnej biológie na katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v roku 2000, kde ukončil aj doktorandské štúdium v roku 2005. Je autorom alebo spoluautorom 51 publikácií indexovaných v databáze Current Contents, ktoré sú citované 234-krát. Hirchov index má 8.

Od roku 2001 do roku 2007 pôsobil ako špecialista zabezpečujúci servisné Sanger sekvenovanie pre popredné slovenské pracovné skupiny a laboratóriá v rámci programu BITCET, pričom na Slovensku patril medzi prvých a dnes patrí medzi najskúsenejších slovenských odborníkov na túto metódu.

V súčasnosti sa venuje najmä výskumu v oblasti analýzy zmesných DNA/RNA vzoriek s aplikáciou v neinvazívnej prenatálnej DNA diagnostike, forenznej praxi a analýze ľudského mikrobiómu. Zároveň sa venuje zavedeniu a využitiu nových metód sekvenovania DNA v základnom a aplikovanom výskume na Slovensku v rámci ASFEU projektu Revogene.

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Dosahoval vynikajúce výsledky už počas štúdia na magisterskom stupni. Za diplomovú prácu sa mu podarilo získať cenu rektora Univerzity Komenského. Štúdium PhD. ukončil v roku 2010. Dnes je autorom alebo spoluautorom 29 publikácií indexovaných v databáze Current Contents, ktoré sú citované 141-krát. Hirchov index má 7.

Vedie laboratórium genomiky a bioinformatiky. Okrem výskumu laboratórium poskytuje servisné sekvenačné analýzy s použitím 1. generácie automatizovaných sekvenátorov. Podieľal sa na vytvorení genomickej podjednotky v projekte BITCET. Venuje sa aj pedagogickej činnosti predmetov počítače v biológii, bioinformatika, pokročilé metódy v molekulárnej biológii a iných.

Má dlhodobé skúsenosti s problematikou DNA. Venuje sa výskumu nových metód sekvenovania DNA, neinvazívnej prenatálnej diagnostike a genomickému výskumu vírusov.