PRE KOHO
JE TEST URČENÝ?

TRISOMY test je vhodný pre každú tehotnú ženu od 11. týždňa tehotenstva.

Vzorka na test

TRISOMY test môže podstúpiť na vlastnú žiadosť každá tehotná žena, ktorá chce mať po zvyšok tehotenstva istotu, že jej plod nie je postihnutý niektorou z vyšetrovaných chromozómových porúch plodu.  Výsledkom NIPT testov je informácia o vybraných genetických poruchách chromozómov, ktoré sa v populácii vyskytujú štatisticky najčastejšie (až 85 % genetických porúch plodu). Testy nezisťujú všetky genetické či iné vývojové poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť.