Pre lekárov

Hľadáte viac informácií? Nižšie prinášame komplexný prehľad informačných materiálov k TRISOMY testom. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte našich obchodných medicínskych reprezentantov, prípadne klientske centrum na
0800 003 030

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test +

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test Complete

Platné od 1. 5. 2022

Doplnkové vyšetrenie +CF (cystická fibróza)

Platné od 1. 5. 2022

Doplnkové vyšetrenie +SLOS (Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm)

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test Complete +CF (Cystická fibróza), +SLOS (Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm)

Menu