Tehotenské bruško

Porovnanie TRISOMY testov

Trizómie

Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

Pohlavie

Určenie pohlavia

Poruchy pohlavných chromozómov

Turnerov syndróm

(monozómia X)

Klinefelterov syndróm (XXY)

XYY syndróm (XYY)

XXX syndróm (XXX)

Mikrodelečné syndrómy

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhornov syndróm (4p16.3)

Výsledky, cena a indikácia

Stanovenie výsledkov do 5 dní* 

Cena

Vyšetrenie indikujepravdepodobné


X

X

X

X


X

X

X

X

X350 eur

gynekológ alebo lekársky genetikchromozómovéX

X

X

X

X390 eur

gynekológ alebo lekársky genetikchromozómové


450 eur

lekársky genetik

 


V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

Trizómia a jej riziká

Pri vyzrievaní vajíčka a v prvých fázach po jeho oplodnení môže prísť k náhodným chybám delenia. Ak sa v ich dôsledku objaví nadbytočná kópia niektorého z chromozómov a namiesto dvojice je prítomná trojica toho istého chromozómu, hovoríme o trizómii.

TRISOMY test

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou špeciálneho vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómie plodu (troch rovnakých chromozómov).

Poraďte sa s lekárom

TRISOMY test (a jeho varianty) dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť vybraných chromozómových porúch plodu. V prípade záujmu test určí aj jeho pohlavie.

Spoločnosť TRISOMY test má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2016.

Prvý slovenský neinvazívny prenatálny TRISOMY test sa realizuje v laboratóriách,
ktoré sú akreditované podľa normy  ISO 15189:2012

a pri hodnotení vzoriek využíva unikátny bioinformatický nástroj, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 13485:2016