Tehotenské bruško

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

TRISOMY test


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu


350 eur

Stanovenie výsledkov
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje

gynekológ alebo lekársky genetik

TRISOMY test XY


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu


Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)390 eur

Stanovenie výsledkov
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje

gynekológ alebo lekársky genetik

TRISOMY test +


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu


Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)

 

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhonov syndróm (4p16.3)

450 eur

Stanovenie výsledkov
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje

gynekológ alebo lekársky genetik

TRISOMY test Complete 


Skríning všetkých 46 chromozómov plodu zameraných na detekciu:

- zmien početnosti celých chromozómov (trizómie, monozómie), pohlavné chromozómy,

- zmien početnosti niektorého zo 46 chromozómov (duplikácie, delécie)

- pravdepodobného pohlavia plodu.

 

Výhody:

v cene testu je overenie pozitívneho výsledku diagnostickým vyšetrením GenomeScreen Prenatal.530 eur

Stanovenie výsledkov
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje

 lekársky genetik

 


V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

Vývoj TRISOMY testov

Trizómia a jej riziká

Pri vyzrievaní vajíčka a v prvých fázach po jeho oplodnení môže prísť k náhodným chybám delenia. Ak sa v ich dôsledku objaví nadbytočná kópia niektorého z chromozómov a namiesto dvojice je prítomná trojica toho istého chromozómu, hovoríme o trizómii.

TRISOMY test

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou špeciálneho vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómie plodu (troch rovnakých chromozómov).

Poraďte sa s lekárom

TRISOMY test (a jeho varianty) dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť vybraných chromozómových porúch plodu. V prípade záujmu test určí aj jeho pohlavie.

Spoločnosť TRISOMY test má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2016.

Prvý slovenský neinvazívny prenatálny TRISOMY test sa realizuje v laboratóriách,
ktoré sú akreditované podľa normy  ISO 15189:2012

a pri hodnotení vzoriek využíva unikátny bioinformatický nástroj, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 13485:2016