Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky.

Informácie pre odborníkov

DNA

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

TRISOMY test


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu350 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test xy


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)390 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test +


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)

 

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhonov syndróm (4p16.3)450 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test Complete


Skríning všetkých 23 párov chromozómov plodu zameraných na detekciu: 
- porúch počtu chromozómov (trizómie, monozómie)

- nadbytočných alebo chýbajúcich častí niektorého z 23 párov chromozómov 


Pravdepodobné pohlavie plodu 

 

Výhody:

- spoľahlivý výsledok doplnený o najnovšie poznatky o prípadných chromozómových poruchách


- bezplatné overenie pozitívneho výsledku najpodrobnejšou diagnostickou metódou –

GenomeScreen prenatal


530 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ  
alebo lekársky genetik


*V prípade, že dodanú vzorku nebolo možné laboratórne spracovať v súlade so správnou laboratórnou praxou (napr. ak bol vo vzorke nízky podiel DNA plodu) alebo výsledok vyšetrenia neodpovedá na diagnostickú otázku, laboratórium bezodplatne zopakuje vyšetrenie z tej istej vzorky. V takomto prípade sa dodanie výsledku predĺži z 5 na 8 pracovných dní (týka sa to asi 10 % vzoriek).

TRISOMY test

V krvi matky koluje už v skorom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou genetického laboratórneho vyšetrenia je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt vybraných chromozómových porúch plodu a stanoviť jeho pohlavie.

TRISOMY test XY

Poruchy počtu pohlavných chromozómov a časté trizómie plodu vyšetruje rozšírená verzia TRISOMY test XY. Ten navyše stanoví aj chromozómové pohlavie plodu.

TRISOMY test +

Neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom sa dá z krvi tehotnej získať ešte viac informácií. TRISOMY test + je nadstavbové genetické laboratórne vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť viac chromozómových porúch v porovnaní s TRISOMY testom.

Koho testovať

TRISOMY test môže podstúpiť na vlastnú žiadosť každá tehotná žena, ktorá chce mať po zvyšok tehotenstva istotu, že jej plod nie je postihnutý niektorou z vyšetrovaných chromozómových porúch.

Príručka pre odborníkov

Stiahnuť PDF
Brožúra pre odborníkov