TRISOMY test Complete

+Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm

O teste

TRISOMY test Complete +SMITHOV-LEMLIHO-OPITZOV SYNDRÓM je doplnkové vyšetrenie, ktoré je možné doobjednať k TRISOMY testu Complete (TTC). V rámci doplnkového vyšetrenia sa analyzuje cirkulujúca DNA tehotnej obsahujúca aj voľnú fetálnu DNA a výsledkom je určenie prítomnosti vybraných mutácií v géne DHCR7, ktoré patria medzi najčastejšie mutácie spôsobujúce ochorenie Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm v slovenskej populácii. Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení. Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení.

Cena vyšetrenia

635 €

Čo odhalí?

Vďaka detailnej analýze DNA plodu odhalí poruchy v početnosti a množstve genetického materiálu všetkých 23 párov chromozómov, a to ako na celochromozómovej tak aj subchromozómovej úrovni.

Okrem najčastejších trizómií chromozómov 21, 18, 13 odhalí aj tzv. zriedkavé zmeny počtu ktoréhokoľvek z chromozómov vrátane pohlavných, ktoré môžu byť spojené s možnými komplikáciami počas tehotenstva.

Test dokáže odhaliť delécie a duplikácie, ktoré sú väčšinou spojené s klinicky relevantnými poruchami plodu. Tie nie je možné odhaliť inými bežne využívanými metódami prenatálneho skríningu.

Odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu.
Minimalizuje nutnosť absolvovať amniocentézu (invazívny odber plodovej vody).

Prítomnosť najčastejších mutácií v géne DHCR7 spôsobujúcich ochorenie Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm.

V prípade záujmu určí pohlavie plodu.

TRISOMY test Complete môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný pre každú ženu od 11. týždňa tehotenstva, ak:

Vyšetrenie TRISOMY test Complete je možné využiť u tehotenstiev s použitím techník asistovanej reprodukcie vrátane prípadov s darovanými gamétami (vajíčko u ženy, spermia u muža), avšak nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

Prehľad TRISOMY testov

Menu