Poučenie o genetickom
laboratórnom vyšetrení

Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení, ktoré nájdete na tejto stránke. Pred vyšetrením v ambulancii vášho lekára potvrdíte svojim podpisom v Informovanom súhlase, že ste sa s poučením oboznámili.

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test +

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test Complete

Platné od 1. 5. 2022

Doplnkové vyšetrenie +CF (cystická fibróza)

Platné od 1. 5. 2022

Doplnkové vyšetrenie +SLOS (Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm)

Platné od 1. 5. 2022

TRISOMY test Complete +CF (Cystická fibróza), +SLOS (Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm)

Menu