TRISOMY test

O teste

TRISOMY test je neinvazívne, bezpečné a bezbolestné skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť chromozómových porúch plodu už od 11. týždňa gravidity. V prípade záujmu je možné zistiť aj pohlavie plodu. Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení.

Cena vyšetrenia

350 €

Čo odhalí?

Vylúči časté poruchy počtu chromozómov plodu 21, 18 a 13 (príčina Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu).

Odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu.

Minimalizuje nutnosť absolvovať amniocentézu (invazívny odber plodovej vody).

V prípade záujmu určí pohlavie plodu.

TRISOMY test môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný pre každú ženu od 11. týždňa tehotenstva, ak:

Vyšetrenie TRISOMY test je možné využiť aj pri dvojplodových tehotenstvách, ale v prípade patologického nálezu nie je možné priamo z výsledku testu priradiť nález konkrétnemu z plodov.

Prehľad TRISOMY testov

Menu