TRISOMY test +

O teste

TRISOMY test + je nadstavbové genetické laboratórne vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť viac chromozómových porúch v porovnaní s TRISOMY testom a testom TRISOMY test XY. Zisťuje riziko trizómie chromozómov 21, 18 a 13, poruchy počtu pohlavných chromozómov a vybraných mikrodelécií chromozómov, pri ktorých chýba časť niektorého chromozómu. TRISOMY test + stanovuje aj chromozómové pohlavie plodu. Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení.

Čo odhalí?

Vylúči časté poruchy počtu chromozómov plodu 21, 18 a 13 (príčina Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu).

Vylúči možné aberácie počtu pohlavných chromozómov (príčina Turnerovho syndrómu 45,X; Klinefelterovho syndrómu XXY a Syndrómov XYY a XXX).

Vylúči možné vybrané chromozómové delécie (príčina DiGeorgeov syndróm 22q11, Syndróm delécie 1p36, Praderov-Williho a Angelmanov syndróm, Cri-du-chat syndróm, Wolfov-Hirschhornov syndróm).

Odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu.

Minimalizuje nutnosť absolvovať amniocentézu (invazívny odber plodovej vody).

V prípade záujmu určí pohlavie plodu.

TRISOMY test + môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný pre každú ženu od 11. týždňa tehotenstva, ak:

Vyšetrenie TRISOMY test + nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

Prehľad TRISOMY testov

Menu