TRISOMY test XY

O teste

TRISOMY test XY je rozšírenou verziou TRISOMY testu. Zisťuje riziko úplnej trizómie chromozómov 21, 18 a 13, chromozómové pohlavie plodu a poruchy počtu pohlavných chromozómov. Stanovuje aj chromozómové pohlavie plodu. Pred objednaním testu je potrebné oboznámiť sa s aktuálnym Poučením o genetickom laboratórnom vyšetrení.

Čo odhalí?

Vylúči časté poruchy počtu chromozómov plodu 21, 18 a 13 (príčina Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu).

Vylúči možné aberácie počtu pohlavných chromozómov (príčina Turnerovho syndrómu 45,X; Klinefelterovho syndrómu XXY a Syndrómov XYY a XXX).

Odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu.

Minimalizuje nutnosť absolvovať amniocentézu (invazívny odber plodovej vody).

V prípade záujmu určí pohlavie plodu.

TRISOMY test XY môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný pre každú ženu od 11. týždňa tehotenstva, ak:

Vyšetrenie TRISOMY test XY nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

Prehľad TRISOMY testov

Menu