ČO JE
TRISOMY TEST + ?

Neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom sa dá z krvi tehotnej získať ešte viac informácií. TRISOMY test + je nadstavbové genetické laboratórne vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť viac chromozómových porúch v porovnaní s TRISOMY testom.

Laboratórium

POROVNANIE TRISOMY TESTOV

Porovnanie TRISOMY testov

Trizómie

Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

Pohlavie

Určenie pohlavia

Poruchy pohlavných chromozómov

Turnerov syndróm

(monozómia X)

Klinefelterov syndróm (XXY)

XYY syndróm (XYY)

XXX syndróm (XXX)

Mikrodelečné syndrómy

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhornov syndróm (4p16.3)

Výsledky, cena a indikácia

Stanovenie výsledkov do 5 dní* 

Cena

Vyšetrenie indikujepravdepodobné


X

X

X

X


X

X

X

X

X350 eur

gynekológ alebo lekársky genetikchromozómovéX

X

X

X

X390 eur

gynekológ alebo lekársky genetikchromozómové


450 eur

lekársky genetik

 


* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

PRE KOHO JE TRISOMY TEST + URČENÝ?

TRISOMY test + môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultáciiJe vhodný:

  • ak sa u plodu v predchádzajúcom tehotenstve zistila chromozómová porucha, ktorú TRISOMY test + vyšetruje,
  • pre tehotné, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test +, napríklad na základe výsledku ultrazvukového vyšetrenia,
  • na zvýšenie presnosti vyšetrenia oproti TRISOMY testu (napr. na detekciu chromozómových aberácií menšieho rozsahu pri bežne vyšetrovaných chromozómoch 21, 18 a 13),
  • na detekciu trizómií/monozómií/iných aberácií menšieho rozsahu iných chromozómov ako pri klasickom TRISOMY teste,
  • u tehotných, ktoré sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie, ktoré môžu zvyšovať jej riziko, napr. zvýšené riziko spontánneho potratu, znížená zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín (negatívny Rh-faktor), obdobie medzi 14. a 16. týždňom gravidity, myómy maternice alebo placenta praevia (vcestná placenta).

PRIEBEH VYŠETRENIA

Priebeh vyšetrenia TRISOMY test + je rovnaký ako pri bežnom TRISOMY teste. Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike.

Injekcia Odber krvi

V ambulancii vám sestrička odoberie vzorku krvi a pošle ju na analýzu do laboratória.

Platba Platba za test

Po dohode s lekárom môžete za test zaplatiť priamo v ambulancii alebo na www.medirexplatby.sk, a to kartou alebo prevodom na účet. TRISOMY test + nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Mikroskop Analýza vzorky krvi

O priebehu vyšetrenia vás bude laboratórium informovať SMS správami.

Výsledky po platbe Výsledky testu

Výsledky TRISOMY testu + odošle laboratórium ošetrujúcemu lekárovi spravidla do 5 pracovných dní od zaevidovania platby za vyšetrenie.

Doktor Návšteva lekára

Výsledky testu vám interpretuje váš ošetrujúci lekár, najskôr po ukončenom 12. týždni tehotenstva*. Laboratórium výsledky testu priamo tehotnej žene poskytnúť nemôže.


* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

KAM NA VYŠETRENIE?

Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike. Zoznam lekárov, ktorí TRISOMY test + poskytujú, nájdete TU.