ČO JE
TRISOMY TEST + ?

Neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom sa dá z krvi tehotnej získať ešte viac informácií. TRISOMY test + je nadstavbové genetické laboratórne vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť viac chromozómových porúch v porovnaní s TRISOMY testom.

Laboratórium

PRE KOHO JE TRISOMY TEST + URČENÝ?

TRISOMY test + môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultáciiJe vhodný:

  • ak sa u plodu v predchádzajúcom tehotenstve zistila chromozómová porucha, ktorú TRISOMY test + vyšetruje,
  • pre tehotné, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test +, napríklad na základe výsledku ultrazvukového vyšetrenia,
  • na zvýšenie presnosti vyšetrenia oproti TRISOMY testu (napr. na detekciu chromozómových aberácií menšieho rozsahu pri bežne vyšetrovaných chromozómoch 21, 18 a 13),
  • na detekciu trizómií/monozómií/iných aberácií menšieho rozsahu iných chromozómov ako pri klasickom TRISOMY teste,
  • u tehotných, ktoré sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie, ktoré môžu zvyšovať jej riziko, napr. zvýšené riziko spontánneho potratu, znížená zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín (negatívny Rh-faktor), obdobie medzi 14. a 16. týždňom gravidity, myómy maternice alebo placenta praevia (vcestná placenta).

Vyšetrenie TRISOMY test + nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

PRIEBEH VYŠETRENIA

Priebeh vyšetrenia TRISOMY test + je rovnaký ako pri bežnom TRISOMY teste. Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike.

Injekcia Odber krvi

V ambulancii vám sestrička odoberie vzorku krvi a pošle ju na analýzu do laboratória.

Platba Platba za test

Po dohode s lekárom môžete za test zaplatiť priamo v ambulancii alebo na www.medirexplatby.sk, a to kartou alebo prevodom na účet. TRISOMY test + nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Mikroskop Analýza vzorky krvi

O priebehu vyšetrenia vás bude laboratórium informovať SMS správami.

Výsledky po platbe Výsledky testu

Výsledky TRISOMY testu + odošle laboratórium ošetrujúcemu lekárovi spravidla do 5 pracovných dní od zaevidovania platby za vyšetrenie.

Doktor Návšteva lekára

Výsledky testu vám interpretuje váš ošetrujúci lekár, najskôr po ukončenom 12. týždni tehotenstva*. Laboratórium výsledky testu priamo tehotnej žene poskytnúť nemôže.


* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

KAM NA VYŠETRENIE?

Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike. Zoznam lekárov, ktorí TRISOMY test + poskytujú, nájdete TU.