ČO JE

TRISOMY TEST XY ?

TRISOMY test XY je rozšírenou verziou TRISOMY testu. Zisťuje riziko úplnej trizómie chromozómov 21, 18 a 13, chromozómové pohlavie plodu a poruchy počtu pohlavných chromozómov.

 

Vzorka na test

PRE KOHO JE TRISOMY TEST XY URČENÝ?

TRISOMY test XY môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultáciiJe vhodný:

  • ak sa u plodu v predchádzajúcom tehotenstve zistila chromozómová porucha, ktorú TRISOMY test XY vyšetruje,
  • pre tehotné, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test XY, napríklad na základe výsledku ultrazvukového vyšetrenia,
  • na zvýšenie presnosti vyšetrenia oproti TRISOMY testu (napr. na detekciu chromozómových aberácií menšieho rozsahu pri bežne vyšetrovaných chromozómoch 21, 18 a 13),
  • na detekciu trizómií/monozómií/iných aberácií menšieho rozsahu iných chromozómov ako pri klasickom TRISOMY teste,
  • u tehotných, ktoré sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie, ktoré môžu zvyšovať jej riziko, napr. zvýšené riziko spontánneho potratu, znížená zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín (negatívny Rh-faktor), obdobie medzi 14. a 16. týždňom gravidity, myómy maternice alebo placenta praevia (vcestná placenta).

Vyšetrenie TRISOMY test XY nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

PRIEBEH VYŠETRENIA

Priebeh vyšetrenia TRISOMY test XY  je rovnaký ako pri bežnom TRISOMY teste. Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike.

Injekcia Odber krvi

V ambulancii vám sestrička odoberie vzorku krvi a pošle ju na analýzu do laboratória.

Platba Platba za test

Po dohode s lekárom môžete za test zaplatiť priamo v ambulancii alebo na www.medirexplatby.sk, a to kartou alebo prevodom na účet. TRISOMY test XY nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, jeho cena je 390 €.

Mikroskop Analýza vzorky krvi

O priebehu vyšetrenia vás bude laboratórium informovať SMS správami.

Výsledky po platbe Výsledky testu

Výsledky TRISOMY testu XY odošle laboratórium ošetrujúcemu lekárovi spravidla do 5 pracovných dní od zaevidovania platby za vyšetrenie.

Doktor Návšteva lekára

Výsledky testu vám interpretuje váš ošetrujúci lekár, najskôr po ukončenom 12. týždni tehotenstva*. Laboratórium výsledky testu priamo tehotnej žene poskytnúť nemôže.


* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

KAM NA VYŠETRENIE?

Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike. Zoznam lekárov, ktorí TRISOMY test  XY poskytujú, nájdete TU.