PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

TRISOMY test je výsledkom slovenskej vedy a výskumu, za jeho vznikom stoja mladí molekulárni biológovia. Od jeho uvedenia na trh prešiel TRISOMY test ďalším zdokonalením a vývojom, čoho výsledkom sú jeho varianty TRISOMY test XY a TRISOMY test +.

DNA

Publicita

Odborníci, ktorí za TRISOMY testom stoja, denne s ním pracujú a ďalej ho vedecky vyvíjajú, pravidelne publikujú o novinkách v tejto oblasti.

 • ISPD 2018
  M. Sekelská, G. Minárik, L. Valentínová, A. Izsáková, M. Haršányová, Ž. Kúchová, R. Lukačková, D. Landlová, M. Hýblová, J. Budiš, T. Szemes, P. Križan
  Results of prospective study of utilisation of Trisomy test in noninvasive prenatal testing for trisomies of chromosomes 21, 18 and 13 
 • ESHG 2018
  G. Minárik, M. Sekelská, L. Valentínová, A. Izsáková, M. Haršányová, Ž. Kúchová, R. Lukačková, D. Landlová, M. Hýblová, J. Budiš, T. Szemes, P. Križan
  Results of prospective study of utilisation of Trisomy test in noninvasive prenatal testing for trisomies of chromosomes 21, 18 and 13 
 • ISPD Antwerpy 2018
  M. Haršanyová, J. Budiš, F. Ďuriš, M. Kucharík, G. Minárik, T. Szemes
  Size-inferred analysis of fetal and maternal signals in noninvasive prenatal testing
 • ESHG 2017
  František Ďuriš, Jaroslav Budiš, Michaela Hyblová, Gabriel Minárik, Ján Turňa, Tomáš Szemeš
  Novel statistical model for non-invasive prenatal testing for aneuploidies 
 • ESHG 2017
  Marcel Kucharík, Jaroslav Budiš, Andrej Gnip, Michaela Hyblová, Gabriel Minárik, Tomáš Szemeš
  Copy number variant caller evaluation in noninvasive prenatal testing
 • ESHG 2017
  Andrej Baláž, Iveta Gazdaricová, Tomáš Szemeš
  Identification of viral DNA from unmapped human  reads in data from NIPT
 • ESHG 2017
  Juraj Gazdarica, Františk Ďuriš, Jaroslav Budiš, Gabriel Minárik, Tomáš Szemeš
  Risk assessment in non-invasive prenatal testing for aneuploidies
 • ESHG 2017
  Minarik G., Landlova D., Lukackova R., Izsakova A., Gazdaricova-Mojzisikova I., Sekelska M., Valentinova L., Krizan P.
  Validation study of utilization of trisomy test for noninvasive prenatal testing of common trisomies
 • Gynekológia pre prax 4/2017
  Gabriel Minárik, Martina Sekelská, Lucia Valentínová, Anita Izsáková, Mária Venghová, Žaneta Kúchová, Renáta Lukačková, Dagmar Landlová, Michaela Hýblová, Jaroslav Budiš, Tomáš Szemes, Peter Križan:
  Výsledky prospektívnej štúdie využitia TRISOMY testu® v prenatálnom skríningu trizómií chromozómov 21, 18 a 13
 • Gynekológia pre prax 2/2017
  Katarína Schenková:
  Pozitivita biochemického prenatálneho skríningu v závislosti od veku tehotnej
 • Gynekologická prax 2017
  Michaela Hýblová, Jaroslav Budiš, František Ďuriš, Rastislav Hekel, Dagmar Landlová, Peter Križan, Alica Valachová, Miriam Vojvodová, Jana Kršiaková, František Cisárik,
  Iveta Mlkvá, Nadežda Mišovicová, Eleonóra Čmelová, Gabriel Minárik, Tomáš Szemes
  NIPT500 – Prospektívna štúdia využiteľnosti multinomiálneho distribučného algoritmu na neinvazívny prenatálny skríning najčastejších aneuploidií
 • Gynekológia pre prax 3/2015
  Tomáš Szemes, Gabriel Minárik, Michaela Hýblová:
  Testovanie chromozomálnych aneuploidií plodu neinvazívnym spôsobom
 • PLOS ONE 2015
  Gabriel Minarik, Gabriela Repiska, Michaela Hyblova, Emilia Nagyova, Katarina Soltys, Jaroslav Budis, Frantisek Duris, Rastislav Sysak, Maria Gerykova, Bujalkova, Barbora Vlkova-Izrael, Orsolya Biro, Balint Nagy, Tomas Szemes
  Utilization of benchtop next generation sequencing platforms Ion torrent PGM and MiSeq in noninvasive prenatal testing for chromosome 21 Trisomy and testing of impact of in silico and physical size selection on its analytical performance
 • ENBIK 2014
  František Ďuriš, Jaroslav Budiš, Tomáš Szemeš, Gabriel Minárik, Ján Turňa
  Statistical model for non-invasive prenatal diagnostic of aneuploidy