VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Na tomto mieste prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí na tému TRISOMY test.

1. Čo všetko dokáže odhaliť TRISOMY test? A nakoľko je spoľahlivý?

 

2. Mám záujem o TRISOMY test. Chcem vedieť, ako a kde vyšetrenie prebieha?

 

3. Do ktorého týždňa tehotenstva je možné absolvovať TRISOMY test?

4. Chcem si dať spraviť TRISOMY test. Zaujíma ma, či na odber krvi musím prísť nalačno?

5. Mám záujem o TRISOMY test, ale môj ošetrujúci lekár mi povedal, že s Vami nespolupracuje. Je možné krv odobrať priamo u Vás, prípadne u iného, ale nie môjho ošetrujúceho lekára?

6. Musím mať odporúčanie od gynekológa, ak chcem absolvovať TRISOMY test?

7. Kedy môžem očakávať výsledky testu? Na stránke uvádzate, že do 5 pracovných dní od úhrady, ale neviem, či sa do týchto dní počíta aj deň odberu krvi a vykonania platby.

8. Na žiadanke v ordinácii lekára som uviedla, že mám záujem, aby mi výsledky analýzy boli oznámené telefonicky. Pokúšala som sa o to, ale výsledky mi odmietate telefonicky poskytnúť. Prečo?

9. Je možné osobne si vo Vašom laboratóriu vyzdvihnúť výsledky TRISOMY testu?

10. Dostala som od Vás SMS správu, kde ste ma informovali o ukončení laboratórnej analýzy. Napriek tomu, že dnes je už 6. pracovný deň od doručenia vzorky k Vám a zároveň aj od uhradenia poplatku za analýzu, doposiaľ som nebola informovaná o výsledku analýzy. Súhlas o zaslanie výsledku na mailovú adresu som vyjadrila v žiadanke na vyšetrenie.

11. Je možné, že výsledok testu nebude doručený môjmu gynekológovi včas? Môže nastať omeškanie?

12. Je možné urobiť si u Vás test aj na diaľku zaslaním vzorky krvi? Momentálne žijeme v zahraničí.

13. Dokáže TRISOMY test odhaliť aj vývojové chyby, ako je rázštep chrbtice?

14. Môže aplikácia injekcií Subcuvia na podporu imunity (ide o ľudský imunoglobín) skresliť výsledky TRISOMY testu?

15. Môže sa stať, že TRISOMY test bude nutné zopakovať a urobiť odber krvi nanovo?

16. Je možné, že po TRISOMY teste budem musieť absolvovať aj amniocentézu?

17. Na Triple teste som mala zvýšené riziko Downovho syndrómu. Kde by mi mohli urobiť TRISOMY test?

18. Je možné, že výsledky TRISOMY testu ovplyvní krvná transfúzia, ktorú som dostala? Test mi vyšiel negatívny, ale v minulosti som podstúpila transfúziu krvi. Bolo to však dávno – pred 24 rokmi.

19. Poskytuje test relevantné výsledky aj v prípade, že čakám dvojičky? Vie test určiť aj pohlavie oboch detí?