Vladimír Cupaník: Priemerný vek rodičiek sa zvýšil o 10 rokov

Prečítajte si rozhovor s odborníkom o aktuálnom trende prvorodičiek.

Žijeme rýchlym životným tempom, neustále sa za niečím ženieme a častokrát zabúdame na najkrajšie obdobie nášho života – materstvo. Keď sa však „prebudíme“ a zrazu nám začnú tikať biologické hodiny, túžime byť mamou raketovou rýchlosťou. Iste, nie vždy je to jednoduché, ale ak sa nám už podarí otehotnieť, môžu nastať komplikácie, s ktorými sme nerátali. A o tom, čo sa deje s telom po tridsiatke a do akej miery dokáže ovplyvniť zdravie nášho dieťatka, nám v rozhovore prezradil MUDr. Vladimír Cupaník, PhD., prednosta gynekologicko-pôrodníckej nemocnice Sanatórium KOCH.

 

Všade počúvame, že vek prvorodičiek sa v súčasnosti oproti minulosti zvýšil. Zaznamenávate tento trend aj na vašej klinike?

„Samozrejme, vek sa zvýšil o 10 rokov za uplynulých 30 či 40 rokov. Znamená to, že kedysi rodili ženy v priemere okolo 20 rokov, dnes sa priemerný vek pohybuje okolo 30. – 31. roku. Podotýkam ale, že nie je málo žien, ktoré rodia po 30., 35. až 40. roku.“

 

Čo si myslíte, čím je to spôsobené?        

„Jednoznačne zmenou životného štýlu. Mladí ľudia sa chcú skôr osamostatniť, vyriešiť si bývanie, začať kariéru a niečo dosiahnuť. To sú hlavné faktory, ktoré vedú súčasných mladých ľudí k odkladaniu narodenia prvého dieťaťa.“

 

Mnohé ženy, najmä tie, ktoré sú úspešné v práci, sa rozhodnú pre dieťa až po 35. roku. Stretávate sa ako lekár s viacerými komplikáciami počas tehotenstva alebo pri pôrode pri vyššom veku ženy? Mení sa niečo zásadne v tele ženy po 35. roku?

„Po 35. roku života sa už stretávame s častejšími komplikáciami, ktoré sú zapríčinené starnutím organizmu. V tomto prípade dochádza aj k starnutiu jednotlivých systémov – kardiovaskulárneho, dýchacieho systému, zmena metabolizmu a pod. To všetko podlieha určitým vekovým zmenám a neskôr sa častejšie pridružujú niektoré ochorenia samotnej tehotnosti, napr. častejší výskyt preeklampsie (ochorenie prejavujúce sa zvýšeným krvným tlakom, prítomnosťou bielkoviny v moči a prípadnými opuchmi dolných končatín), ale aj iných chronických chorôb, ktoré môžu pôsobiť na samotnú tehotnosť, resp. na pôrod.

Pri pôrode sa už nevyskytuje toľko komplikácií. Skôr sú to komplikácie, ktoré sú podmienené vyššou frekvenciou cisárskych rezov, ktoré sú častokrát zbytočné. V porovnaní s Českom sa u nás vykonáva o 10 % viac cisárskych rezov. A práve v dôsledku tejto operácie môže dôjsť v nasledujúcej gravidite napríklad k patologickému uloženiu placenty, ktoré môže vyvolať významné komplikácie.“

 

Ako je to v prípade plodu u ženy po 35. roku?

„Plod môže pochopiteľne trpieť v dôsledku ochorenia matky, preto musíme veľmi starostlivo sledovať rizikové, dokonca patologické tehotnosti. V súčasnosti je aj viacplodových tehotností v dôsledku umelých oplodnení, ktoré nám tiež pribúdajú, keďže samotná plodnosť ženy už klesá po 35. roku života.

Preto sa častokrát musia páry uchýliť k asistovanej reprodukcii, z ktorej ešte stále pozorujeme, že je vyšší výskyt viacplodových tehotností dvojčiat, resp. trojčiat. V súčasnosti je síce trendom, že sa vkladá iba jedno embryo, nie dve, resp. tri ako v minulosti.“

 

Ak si žena chce byť istá, že jej budúce dieťatko sa narodí zdravé, nemusí za každú cenu počas tehotenstva podstúpiť amniocentézu, ale môže si dať urobiť TRISOMY test. V akých prípadoch ho ženám odporúčate?

„Keďže nám generácia rodičiek starne, pomerne veľa tehotných žien je vo veku nad 35, resp. 38 rokov. A práve veková hranica je v niektorých častiach Slovenska rozhodujúca pre vykonanie amniocentézy. Tá je bez ohľadu na výsledok integrovaného skríningu indikovaná tehotným ženám práve po 35., resp. 38. roku.

Preto odporúčame nechať si urobiť TRISOMY test, ktorý má niekoľko výhod – je neinvazívny, veľmi jednoduchý a jeho výsledok vieme už po 4 – 5 dňoch. To, samozrejme, nie je všetko.

Ak jeho výsledok spoločne s výsledkom integrovaného skríningu bude negatívny, tehotná žena nemusí podstúpiť amniocentézu, aj keď má viac ako 38 rokov, pretože TRISOMY test prakticky so 100 % istotou potvrdí či vylúči poruchu chromozómov už od 11. týždňa tehotenstva. Navyše, dokáže stanoviť pravdepodobné pohlavie plodu.

Existuje však aj určitá skupina tehotných žien, ktoré, aj keď nespĺňajú vekový limit na amniocentézu, chcú mať istotu, že ich dieťa bude zdravé z hľadiska chromozómových porúch. A týmto ženám, pokiaľ majú veľké obavy, takisto odporúčame nechať si spraviť TRISOMY test.

V prípade negatívneho výsledku ju vieme upokojiť. Naopak, v prípade pozitívneho výsledku, po odbere chóriových klkov a definitívnym potvrdením diagnózy poškodenia plodu, môžeme ukončiť tehotnosť (na želanie ženy) v prvom trimestri gravidity, čo je menej náročný zákrok, ako ukončovanie tehotnosti v druhom trimestri.

Zároveň treba zdôrazniť, že pokiaľ je TRISOMY test pozitívny, teda odhalí istú odchýlku, treba to verifikovať buď biopsiou choriových klkov, alebo amniocentézou.“

Často sa ale hovorí o riziku potratu pri amniocentéze… Ako je to v skutočnosti?

„Riziko pri amniocentéze je nízke – od 1 až do 2 %. Závisí však od toho, kto amniocentézu vykonáva. Rozhodujúce sú teda skúsenosti, pretože pochybením pri samotnom úkone sa podstatne zvyšuje riziko. Zatiaľ čo pri odbere krvi je riziko nulové.“

 

Je známe, že TRISOMY test nehradí zdravotná poisťovňa a tehotné si zaň musia priplatiť nemalú čiastku (od 350 €). Ako na to reagujú Vaše pacientky? Nezdá sa im to priveľa? Nemali by podľa Vás podobné testy hradiť zdravotné poisťovne?

„Iste, bolo by ideálne, keby aspoň časť tohto poplatku v indikovaných prípadoch hradili zdravotné poisťovne. Ak sa však tehotná žena môže vyhnúť invazívnemu zákroku – amniocentéze a rozhodne sa pre TRISOMY test, na ktorý stačí jednoduchý odber krvi, tak túto sumu vedia akceptovať. Zvlášť v porovnaní s cenami podobných testov z minulosti.“

 

TRISOMY test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť častých chromozómových porúch plodu už od 11. týždňa tehotenstva. TRISOMY test zisťuje riziko trizómie chromozómov 21 (Downov syndróm), 13 (Patauov syndróm), 18 (Edwardsov syndróm) a stanovuje pravdepodobné pohlavie plodu. TRISOMY test odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu, čím zredukuje počet amniocentéz na minimum. Navyše nepredstavuje pre matku ani dieťa žiadne riziko.

Menu