Blog

Patauov syndróm, alebo trizómia 13, je závažné genetické ochorenie, ktoré vo väčšine prípadov nie je zlučiteľné so životom. Gravidity s Patauovým syndrómom sa vyznačujú vysokým rizikom spontánneho potratu alebo narodením…
Ide o najčastejšiu genetickú príčinu intelektuálneho zaostávania u detí. Na Slovensku sa priemerne narodí 43 detí s týmto syndrómom počas jedného roka. Zistite, prečo vlastne Downov syndróm vzniká. Výskyt Downovho syndrómu, trizómie 21,…
Zdravotnícke noviny pripravili rozhovor s MUDr. Petrom Križanom, CSc., lekárskym genetikom, o možnostiach prenatálnej diagnostiky na Slovensku. Zaujímavé čítanie o rezervách skríningu a rozdieloch medzi vyšetreniami TRISOMY test a TRISOMY test + prinášame na našich stránkach…
Menu